ALONZO, SOPHIA, and SADIE for the Vargas family — PA

vargasOSadie photos (15)

2015

2015

Bulgaria

Follow the family’s adoption journey on their blog at beyondwhatmyeyeshaveseen.blogspot.com