hazleton-kirk2016hazleton-lori2016Ukraine

Follow the Hazleton family’s adoption journey on their blog at http://www.ourblessedlife.blogspot.com