JOSIE for a family in MT

Ava (Josie) 2014

Josie (1)

Ava (Josie) 2015

Ava (Josie) 2015

China

Follow the family’s adoption journey on their blog at lovinglifeonourfunnyfarm.blogspot.com